Skip to main content

POWERPILE Suomi Ab är en grundförstärkningsentreprenör som har snabba, långvariga lösningar för grunderm grundplattor och infrastruktur som har sättningsproblem. Vi förbättrar och förstärker och fyller ut jordar med hjälp av expanderande geopolymer.

STÖRNINGSFRI GRUNDFÖRSTÄRKNING

POWERPILE Suomi Oy är en grundförstärkningsentreprenör som har snabba, långvariga lösningar för grunderm grundplattor och infrastruktur som har sättningsproblem. Vi förbättrar och förstärker och fyller ut jordar med hjälp av expanderande geopolymer.

VAD ÄR SÄTTNINGAR?

Ett tecken på att en byggnad eller konstruktion har sättningsproblem är att det uppstår sprickor i väggarna. Sättningar beror på förändringar i markföhållanden och är en nedåtgående rörelse som byggnader eller konstruktioners grund gör. Vid jordras kan det även förekomma sättningar, dåmarken sakta glider ner för en sluttning. Efter vintern då vattnets tryck stiger och leder till att grunden lyfter, och tjäle kan också sättningar uppstå. Möjliga tecken på sättningar kan man hitta runt svaga punkter i byggnaden, så som fönster och dörrar. 

LÖSNINGAR

POWERPILE Suomi Oy använder expansionsegenskaperna för en blandning av unika egenutvecklade geopolymer för att förbättra bärigheten för otillräckliga grunder. Geopolymermaterialen har utvecklats och bekräftats av laboratorieanalyser och de klassas även som neutrala för miljön. Geopolymermaterialen är starka, elastiska, olösliga och mycket resistenta mot kemikalier och långsiktig nedbrytning. POWERPILE Suomi Oy:s metoder har använts i över 30 år i hela Europa, Amerika, Asien och i Australien. Metoderna involverar ingen hydraulisk lyftanordning. Gränserna för områden som skall lyftas kan lätt kontrolleras vilket leder till färre risker för att det kan bildas sprickor i plattan eller att den bryts. POWERPILE Suomi Oy:s lösningar tillåter exakta reparationer av grunder och betongplattor, helt enkelt genom att höja plattan tillbaka till den nivå den skall vara på - och förstärka den! Det lilla antalet injektionshål och den lilla storleken på hålen gör att man kan injektera genom golvbeläggningar t.e.x. längs med mattornas kanter (inklusive vinyl, klinker och parkett), då borttagning inte är praktiskt.  

TJÄNSTER

POWERPILE Suomi Oy erbjuder grundreparationer, konstruktionsstöd och olika lösningar för sättningar som har tydliga fördelar jämfört med traditionella metoder för att stöda under grunder. Förberedning, injektering, härdning och efterputsning tar alltihop betydligt kortare tid än alternativa, traditionella reparationsmetoder – vi talar snarare om timmar än om dagar och veckor. Vi har unika beprövade processer som kan utföras med minsta möjliga störningar och utan schaktning. Vi sparar våra kunders tid och pengar, och tar bort stressen av att reparera betong och konstruktioner som har satt sig. Våra processer kan användas för olika typer av objekt, från små objekt på endast 5 - 10 m2 till stora industriprojekt på över 30,000 m2.

SEKTORER

POWERPILE Suomi Oy:s teknologi har framgångsrikt använts i över 100 000 projekt över hela världen i flera olika typer av reparationsarbeten som till exempel bostadshus, kommersiella och offentliga byggnader, flygfält, industrigolvplattor, historiska byggnader och större vägar, järnvägar och andra typer av infrastruktur. Vi har framgångsrikt lyckats med mycket komplexa projekt med unika behov, så om du inte kan hitta en lösning som passar dina behov kan du kontakta oss och vi kommer att hjälpa dig att få kontakt med en av våra erfarna tekniska ingenjörer.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss genom att fylla i formuläret, skicka e-post till asiakaspalvelu@powerpile.fi eller ring oss på 0400 400 800. Du kan be om betjäning på svenska.