Skip to main content

Sortumisvaarassa ollut Vaasatalo tuettiin geopolymeerien avulla

Kategoria
Asuintalot & liikekiinteistöt
Fokus
Maaperä
Sijainti
Seinäjoki
Kesto / vuosi
2 viikkoa / 2017
Teknologia
Geopolymeeri-injektointi

Ongelma

Seinäjoen vanhimpiin rakennuksiin kuuluva Vaasatalo alkoi painua keväällä 2017. Ongelman taustalla olivat maaperässä sijainneet tyhjätilat ja rakennuksen läheisyydessä tehdyt kaivu- ja rakennustyöt, joiden takia maaperässä tapahtui liikehdintää.
Huhti-toukokuun vaihteessa rakennuksen päätyseinä oli ehtinyt painua noin 50 millimetriä, minkä seurauksena talon rakenteisiin oli ilmestynyt isoja halkeamia ja osa ovista oli juuttunut kokonaan kiinni. Rakenteisiin kohdistuneet vauriot olivat niin laajoja, että painuneen päätyseinän pelättiin sortuvan.
Syntyneiden vaurioiden takia osa rakennuksesta jouduttiin asettamaan turvallisuussyistä käyttökieltoon. Vauriot hidastivat myös viereisillä työmailla tehtäviä rakennustöitä, sillä minkäänlaisia tärinää aiheuttavia töitä ei voitu tehdä ennen kuin Vaasatalon alapuolinen maaperä oli saatu vahvistettua.

Ratkaisu

Maaperätutkimuksissa havaittiin, että kohteen maaperä oli savisesta siltistä hiekkaiseen silttiin vaihtelevaa täyttömaata noin neljän metrin syvyyteen asti. Täyttömaakerroksen alapuolella oli noin kahden metrin paksuinen moreenikerros, minkä alla sijaitsi kova kallionpinta.
POWERPILE Suomi Oy:n tiimi päätti vahvistaa maaperän ja täyttää syntyneet tyhjätilat geopolymeeri-injektoinnin avulla. Tekniikassa kantavien rakenteiden alla oleviin heikkoihin maakerroksiin injektoidaan paisuvaa geopolymeeriä, joka kovettuu muutamassa minuutissa ja sitoo maa-ainespartikkelit lujaksi massaksi. Näin sekä maaperä että sen päällä oleva rakennus saadaan stabiloitua ja samalla estetään mahdolliset lisäpainumat.

Lopputulos

Vaurioiden kartoituksen jälkeen POWERPILE Suomi Oy:n asentajat päättivät sijoittaa injektointipisteet kahteen päätyseinän suuntaiseen linjaan. Ensimmäinen linja sijoitettiin suoraan painuneen päätyseinän alle, ja toisen injektointilinjan pisteet porattiin päätyseinästä noin kolmen metrin päässä sijaitsevan kantavan seinälinjan alle. Geopolymeeri injektoitiin ennalta määriteltyihin syvyyksiin siten, että vaadittu kantavuus saavutettiin. Korjaustyöt olivat ohi noin kahdessa viikossa, minkä jälkeen rakennustyöt jatkuivat viereisillä työmailla alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.