Skip to main content

Historialliset rakennukset

POWERPILE Suomi Oy on ratkaissut onnistuneesti linnojen, kirkkojen, muistomerkkien ja muiden historiallisesti arvokkaiden kohteiden painumaongelmat. Korjausratkaisumme soveltuvat myös hauraiden tai muuten vaurioille alttiiden rakennusten tukemiseen ja stabilointiin.

Rakenteisiin kohdistuvat vauriot jäävät vähäisiksi, sillä korjaustyöt edellyttävät vain pienten reikien poraamista lattioiden tai perustusten läpi. Tiloja ei tarvitse myöskään sulkea tai tyhjentää korjaustöiden takia.

Olemme koonneet tälle sivulle esimerkkejä eri puolilla maailmaa toteuttamistamme projekteista

Referenssit

Historiallisen arvorakennuksen tuenta

Viktoriaanisen kaupungin keskustassa sijainneen arvorakennuksen vajoaminen aiheutti pitkään päänvaivaa Yorkin kaupunginjohdolle. He päätyivät geopolymeeripilariratkaisuun, koska menetelmän tiedettiin aiheuttavan hyvin vähän häiriötä ja vahinkoa arkeologisesti arvokkaassa ympäristössä.