Skip to main content

Palvelut

Painuman korjaus on usein kallis ja hidas projekti, minkä takia moni painuneen rakennuksen kanssa painiskeleva saattaa arkailla korjaustöihin ryhtymistä.  POWERPILE Suomi Oy on pyrkinyt vastaamaan tähän ongelmaan kehittämällä innovatiivisia, kustannustehokkaita ja häiriöttömiä vaihtoehtoja perinteisille korjaus- ja paalutusmenetelmille.

"Nopea ja tehokas palvelu, eikä asiakkaan tarvinnut tehdä mitään."
- POWERPILE Suomi Oy:n asiakas

POWERPILE Suomi Oy:n tarjoamat palvelut

POWERPILE Suomi Oy hyödyntää palveluissaan innovatiivista geopolymeeriteknologiaa, jonka avulla heikkoa maaperää voidaan vahvistaa suoraan perustusten alta. Kun maaperä on saatu vakautettua, painuminen pysähtyy ja rakenteet voidaan nostaa takaisin alkuperäiselle korkeudelle. Tällä hetkellä POWERPILE Suomi Oy soveltaa geopolymeeriteknologiaa kuudella eri tavalla:

Maaperän stabilointi

POWERPILE Suomi Oy:n stabilointiratkaisu on tarkasti kontrolloitu prosessi, jossa geopolymeeriä injektoidaan suoraan painuneen lattian, laatan tai perustuksen alle. Geopolymeeri täyttää lattiarakenteen alla olevat tyhjät tilat ja tukee rakenteen välittömästi.

Perustusten ja rakenteiden nostaminen

POWERPILE Suomi Oy:n nostomenetelmä tarjoaa nopean, turvallisen ja siistin ratkaisun painuneiden perustusten ja rakenteiden nostamiseen ja tasapainottamiseen. Korjattavina kohteina voivat olla niin pienet omakotitalot ja kesämökit kuin suuret teollisuusrakennuksetkin.

Maaperän kantokyvyn lisääminen

Kun maaperän kantavuutta halutaan parantaa, geopolymeeriä injektoidaan suoraan perustusten alla olevaan maaperään. Geopolymeeri tiivistää maaperää, ja tarvittaessa rakenteet voidaan nostaa halutulle korkeudelle.

Rakenteellinen tuenta

POWERPILE Suomi Oy käyttää painuneiden kohteiden rakenteellisessa tuennassa kehittämiään geopolymeeripilareita. Pilarit tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon perinteisille paalutusmenetelmille, ja ne soveltuvat esimerkiksi painuneiden omakotitalojen, siltojen siirtymälaattojen ja teiden rakenteelliseen tuentaan.

Tyhjien tilojen täyttö

Geopolymeerien avulla voidaan täyttää niin kellarit, kaivoskuilut, maanalaiset onkalot kuin ryömintätilatkin. Käytettävät materiaalit ovat kevyitä, joten ne eivät ylikuormita alla olevaa maaperää.

Vedeneristys

POWERPILE Suomi Oy:n vedeneristysratkaisuilla voidaan tukkia erilaiset vuodot ja estää veden tunkeutuminen ei-toivottuihin paikkoihin. POWERPILE Suomi Oy:n geopolymeerit eivät reagoi veden kanssa, joten niitä voidaan käyttää myös vedenpinnan alapuolella.

Valitsemalla POWERPILE Suomi Oy:n palvelut asiakkaan on mahdollista saavuttaa huomattavia ajallisia ja rahallisia säästöjä, sillä käyttämämme menetelmät eivät vaadi rakenteiden purkamista, kaivauksia tai suurta asennuskalustoa. 

Palveluverkostomme kattaa koko Suomen

Tällä hetkellä POWERPILE Suomi Oy on yksi alansa kiistattomista edelläkävijöistä ja pyrkii olemaan alan kärkinimi ja asiakkaiden ensisijainen palveluntarjoaja myös tulevaisuudessa. Vuosia kestäneen kehitystyön ansiosta pystymme vastaamaan useiden eri asiakasryhmien ja -segmenttien tarpeisiin. Palvelumme soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi painuneiden teiden, rautateiden, parkkipaikkojen, asuintalojen, liikekiinteistöjen ja teollisuusrakennusten korjaamiseen. Ne tarjoavat ihanteellisen ratkaisun myös sellaisiin työmaaolosuhteisiin, joissa ei voida käyttää perinteisiä paalutus- ja tuentaratkaisuja. POWERPILE Suomi Oy korjaa painumaongelmia koko Suomen alueella.

Olemme tiivistäneet palveluidemme edut kolmeen asiakaslupaukseen:

  • Häiriötön korjaus: jokainen korjaus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä asiakkaalle ja lähiympäristölle.
  • Kilpailukykyinen investointi: POWERPILE Suomi Oy:n palvelut ovat erittäin kilpailukykyisiä niiden häiriöttömyyden ja pienten kokonaiskustannusten vuoksi.
  • Nopea korjaus: POWERPILE Suomi Oy:n menetelmillä korjaus etenee yhdessä päivässä saman verran kuin perinteisellä korjaustavalla viikossa. 

Lue lisää palveluistamme alla olevista linkeistä tai lataa esitteemme tästä: POWERPILE Suomi Oy.pdf

Haluatko tarjouksen tai hinta-arvion painuman korjaamisesta?

Soita asiakaspalvelumme numeroon 0400 400 800 tai ota yhteyttä www-lomakkeemme kautta. Asiantuntijamme osaavat antaa karkean arvion kustannuksista usein jo puhelimessa, mutta tarkka hinta selviää vasta kohdekartoituksen avulla. Paikan päällä tehtävässä kohdekartoituksessa selvitetään muun muassa painumisen aiheuttaman kallistuksen suuruus, maaperän olosuhteet ja painumisen syy.   

Maaperän stabilointi

Jos talon lattia painuu tai sokkeliin ilmestyy halkeamia, maaperäolosuhteet ovat todennäköisesti muuttuneet rakenteen alla.

Lue lisääLue lisää

Perustusten ja rakenteiden nostaminen

POWERPILE Suomi Oy:llä on käytössä nopea ja turvallinen ratkaisu vajonneiden laattojen, lattioiden ja teiden stabilointiin. 

Lue lisääLue lisää

Maaperän kantokyvyn lisääminen

Paisuvaa geopolymeeria injektoidaan haluttuun syvyyteen perustusmaaperään parantamaan maaperän kantavuutta.

Lue lisääLue lisää

Rakenteellinen tuenta

Geopolymeeriä voidaan injektoida rakenteen alla olevaan maaperään myös pilareina, mikä vahvistaa maaperää ja luo perustuksille pitkäkestoisen tuen. 

Lue lisääLue lisää

Tyhjien tilojen täyttö

Tyhjien tilojen täyttöratkaisut soveltuvat kaikenkokoisten tyhjätilojen, kuten putkistojen, kellareiden, tunnelien, luolien, kaivoskuilujen ja kanavien, täyttämiseen.

Lue lisääLue lisää

Vedeneristys

POWERPILE Suomi Oy:n vedeneristysratkaisut ovat ympäristön kannalta neutraaleja, ja niiden avulla voidaan vähentää maaperän eroosiota.

Lue lisääLue lisää

Korjausprosessi

Jokainen POWERPILE Suomi Oy:n projekti toteutetaan tiukkojen standardien mukaisesti, mikä takaa työn laadun. 

Lue lisääLue lisää