Skip to main content

Geopolymeeriteknologia

POWERPILE Suomi Oy:n käyttämät geopolymeerit tarjoavat turvallisen, kestävän ja ympäristöystävällisen ratkaisun erilaisiin painumaongelmiin. Olemme koonneet tälle sivulle tietoa geopolymeeriteknologiasta ja sen toimintaperiaatteista. Löydät lisätietoa käyttämistämme geopolymeereistä ja niiden ominaisuuksista myös Usein kysytyt kysymykset -sivulta ja teknisten asiantuntijoidemme laatimasta raportista.

Toimintaperiaate pähkinänkuoressa

POWERPILE Suomi Oy:n geopolymeerit ovat rakenteellisia monikomponentti-polymeereja, jotka sekoitetaan injektointityön yhteydessä. Geopolymeerien tekniset ominaisuudet ja oikea koostumus suunnitellaan aina korjattavan kohteen ja maaperän laadun mukaan. Geopolymeerin komponenttien sekoitus mahdollistaa nopean kemiallisen reaktion, jossa komponentit linkittyvät yhtenäisiksi ja lujiksi molekyyliketjuiksi. Tätä kutsutaan polymerisaatioksi.

Geopolymeeri injektoidaan kontrolloidusti maaperään nestemäisessä muodossa, jolloin se pääsee tunkeutumaan pienimpäänkin halkeamaan ja rakoon. Geopolymeerin kulkua maaperässä ja kovettumista hallitaan kemiallista reaktiota säätämällä. Kemiallisen reaktion tuloksena, geopolymeeri paisuu ja tiivistää ympäröivää maaperää. Geopolymeeri voi paisua maaperän rakenteesta riippuen tarvittaessa jopa 30-kertaiseksi.

Kehittämämme korjausmenetelmät perustuvat geopolymeerin paisuessaan synnyttämään voimaan. Tämä voima voi olla tarvittaessa jopa 10 000 kilopascalia, mikä riittää nostamaan kontrolloidusti isommatkin rakenteet nopeasti ja vaivattomasti. Maaperään injektoitu geopolymeerimassa saavuttaa lujuutensa jo noin 15 minuutissa, ja muodostunutta komposiittirakennetta voidaan kuormittaa välittömästi tämän jälkeen.

Geopolymeerien rakenteelliset ominaisuudet ovat sementtipohjaisiin materiaaleihin verrattuna erinomaisia, ja polymerisoitumisen aikana muodostuneet molekyyliketjut kestävät hyvin kaikenlaista kemiallista ja mekaanista rasitusta. Geopolymeereillä on myös erittäin hyvä puristuslujuus, minkä ansiosta ne kantavat suuriakin kuormia.

Geopolymeerien vaikutus maaperään

Maaperään injektoitu geopolymeerimassa tiivistää tehokkaasti rakennuksen alla olevaa maaperää ja vähentää näin kuormituksen aiheuttamaa painumista niin kitka- kuin koheesiomaillakin. Geopolymeerien avulla voidaan myös pienentää maaperän vedenläpäisevyyttä. Tämä on usein merkittävä etu, sillä monet maalajit, kuten savi ja siltti, ovat herkkiä vesipitoisuuden muutoksille. Kuivuessaan savi- ja silttimaat puristuvat kokoon ja kutistuvat, kun taas kastuessaan ne pehmenevät ja plastisoituvat. Kun maaperää tiivistetään ja kyllästetään geopolymeerien avulla, riski kuivumisen ja uudelleenkastumisen aiheuttamille muutoksille pienenee. Tiiviytensä ansiosta geopolymeerit eivät myöskään kutistu maaperän kuivuessa.

Tarvittaessa geopolymeeria voidaan injektoida suoraan vedenpinnan alapuolelle, sillä se ei liukene veteen, eikä reagoi veden kanssa. Tämä mahdollistaa geopolymeerin käytön esimerkiksi olosuhteissa, jossa veden aiheuttamat vuodot on saatava hallintaan.

POWERPILE Suomi Oy:n käyttämät geopolymeerit ovat lujuudestaan huolimatta rakenteeltaan erittäin kevyitä, mikä takaa sen, etteivät korjaustyöt lisää maaperän kuormitusta ja aiheuta lisäpainumista. Lisäksi geopolymeerikäsittellä voidaan pienentää oleellisesti maaperän jäätymisriskiä ja routimista.

Ympäristöystävällinen vaihtoehto

Ympäristön hyvinvointi on keskeinen osa yhteiskunnallista vastuuajatteluamme, ja pyrimme välttämään ympäristön kuormittamista toimintamme kaikilla osa-alueilla.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, etteivät käyttämämme geopolymeerit vahingoita maaperää tai vesistöjä. URETEK-konsernin yksiköt ovat myös saaneet useita sertifiointeja, jotka takaavat käyttämiemme materiaalien myrkyttömyyden.

Haluatko tarjouksen tai hinta-arvion painuman korjaamisesta?

Soita asiakaspalvelumme numeroon 0400 400 800 tai ota yhteyttä www-lomakkeemme kautta. Asiantuntijamme osaavat antaa karkean arvion kustannuksista usein jo puhelimessa, mutta tarkka hinta selviää vasta kohdekartoituksen avulla. Paikan päällä tehtävässä kohdekartoituksessa selvitetään muun muassa painumisen aiheuttaman kallistuksen suuruus, maaperän olosuhteet ja painumisen syy.   

Korjaustöiden synnyttämä hiilijalanjälki on perinteisiin korjausratkaisuihin verrattuna pieni:

  • Tuotetta kuljetetaan betoniin verrattuna hyvin pieniä määriä. Esimerkiksi viisi tonnia säiliöautolla kuljetettua nestemäistä komponenttimateriaalia voi tuottaa laajetessaan jopa 70 kuutiometriä geopolymeeriä.
  • Kaikki säiliöautot on varustettu uudelleentäytettävillä tankeilla, joten pakkausjätettä ei synny lainkaan.
  • Korjaustyöt valmistuvat nopeasti − parhaimmillaan jopa 10 kertaa nopeammin kuin mikropaalutukset.
  • Geopolymeerit eivät ruostu, mätäne tai hajoa biologisesti, joten ympäristöä ei tarvitse kuormittaa toistuvilla käsittelyillä.